Black Widow

Ze beweegt nauwelijks en lijkt voorbij te zweven, deze spookachtige dame. Misschien is ze de geestverschijning van een vrouw uit de 17e eeuw, die nog steeds ronddwaalt…